Kvantové léčení

linka

Milí přátelé, dovolte, abychom vám představili nejnovější, účinné techniky v oblasti péče o zdraví, postupy a praktické způsoby, jak vlastními silami uvést svou mysl a emoce do přirozené rovnováhy se sebou i s okolím.

Cílem semináře je pomocí nových technik lépe zvládat stresující a zatížené prostředí, v kterém žijeme, naučit se být s ním v harmonii a naladit se na vlastní tvůrčí, léčivý potenciál.

V dnešní době zřejmě není nic významnějšího, než schopnost každého jedince být silnou a zdravou osobností, která není závislá na pomoci okolí, ale která naopak dokáže díky své energii a zdraví aktivně svému okolí pomáhat.

Duchovní rozvoj, esoterický kurz

esoterický kurz,linka
kapka rosy cdzb

Semináře Kapka Rosy

Psychologická poradna

Obsah kurzu kvantového léčení

Síla draků, linka

Na našem semináři se postupně seznámíte s nejnovějšími technikami léčení a sebeléčení.

Naučíte se, jak nestát vesmíru, ale ani sami sobě, v cestě k uzdravení.

Poznáte, jak znovu zapojit svůj léčivý zdroj.

Přestanete hledat uzdravení mimo sebe a začnete se léčit svým srdcem. Přestanete se spoléhat na pomoc zvenčí.

Budete se učit rozproudit svou energii a současně zvyšovat uvědomění sebe sama.

Uvědomíte si, že nemoc a nedostatek hojnosti existuje jen jako iluze a že odpojení od zdraví a bohatství na všech úrovních je nepřirozené.

Vyzkoušíte si, jak cestou uvolnění, dýchání, energetických vibrací barev a soustředěním dokážete dosáhnout nového stavu mysli, síly a vitality.

Poznáte, co vám dosud brání uzdravovat se.

Součástí léčení je umění vzdát se negativních, ale i pozitivních postojů a soudů.

Společně naleznete v srdci každého z nás cestu uzdravení.

Zažijete:

Síla draků,linka
Trénink napojení na božský zdroj Rituály přání Vědomé dýchání
Léčivý proces čistým uvědoměním Procítění lásky k sobě
Schopnost ovlivnit situace, odstranit strach a fobie, zbavit se depresí Zlepšení paměti a pozornosti

Naladěním se na své srdce a vytvořením aktivní radosti dokážete zvýšit a také udržet energii svého těla, duše a mysli.

Těšíme se na Vás.

Kurz Kvantového léčení

linka

Semináře vede Dr. Hana Vodrážková a Dr. Roman Vodrážka z Centra duševního zdraví Brno

Termín: 
20.7. 2013
Cena: 
1550 Kč
Sobota: 9.00 - 16.00 (s přestávkou na oběd)
Místo konání kurzu: 
Manaia, Riegrova 6, Královo Pole, Brno.
Doporučené pomůcky: 
psací potřeby, pastelky